CHROMITAL TCP

Chromital TCP er en trivalent crom passivering, som overholder Rohs-direktivet, og som har samme gode korrosionshæmmende egenskaber som Aluscans hexavalente chrompassivering svarende til Aludine, gul kromatering.

Chromital TCP lever op  MIL-C- 5541.

Fordele:

  • Særdeles god vedhæftningsevne.

  • Beskadiges ikke ved bukning o. lign.

  • Temperaturbestandigheden til ca. 130°C

  • Kromateringslaget er uopløseligt i vand og organiske opløsningsmidler – kan dog opløses i stærke syrer og alkalier.

  • Svag elektrisk modstand, der ikke influerer på fx muligheden for at svejse.

Anvendelse:
Instrumenter, kontormaskiner, elektronik etc.
Struktur og udseende efter behandling:

  • Indtrykket af metal bevares.

  • Kromatlaget er lys til mørk gul.

  • Overfladen får udseende efter den valgte forbehandling.

  • Lagtykkelsen ligger typisk på 1-3 my afhængigt af behandlingstiden.

  • Lagvægten ligger på 0,1 til 1 g/m2